Planner 5D nya design

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Planner5D med åk5.

Elever i åk5 som har teknik som elevens val har jobbat med Planner5D.Vi jobbar med att designa och bygga hus. Mycket matte och problemlösning.
Tryck gärna på Länken för att titta på hur det ser ut. Välj 3D.

https://planner5d.com/editor/?key=985124c6218699e721820957f1f6efab

https://planner5d.com/editor/?key=25e312330e7c4d5894ae0e5ef8e3934b

https://planner5d.com/editor/?key=69dd2cd5d795e834d2dc449ce668a7e0

https://planner5d.com/editor/?key=af193108927cb2f78efec3429e552a0f

https://planner5d.com/editor/?key=925e144a75ec459298492a46f40d2d15

https://planner5d.com/editor/?key=30fa5ff757f32fd2d5ea4c54562698bd

https://planner5d.com/editor/?key=15c0d0fbc87b32ca9ec4f9f1b3b8cf27

https://planner5d.com/editor/?key=27935ad0d2d5a55d7cb0223d6ecb12bb

https://planner5d.com/editor/?key=2984fd28369c010e3922d36cb513c4d9

https://planner5d.com/editor/?key=1e7300c24b2997326e95b296da0d2bf7

https://planner5d.com/editor/?key=582c30a8c5288deb386b98b8820f57ed

https://planner5d.com/editor/?key=3ced2c8116a5b6bc47053cb73b946ca9

https://planner5d.com/editor/?key=17fa9874a86a74116add035a2946f386

https://planner5d.com/editor/?key=30dd67300c54306ade3d7dd6a0b1b4d6

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Karinsuppdrag

Hej alla.

Vi har jobbat med programmering i form av att hitta saker som har att göra med programmering.

Vi har bestämt oss att köra Karinsuppdrag som ligger just nu på Youtube. Dett är Karing Nygårds som är ansvarig för detta.

Vem är Karin Nygård?

Hon är programledare för Programmera Ur. Här kan man hämta mycket inspiration om man vill jobba med teknik och programmering.

Varje vardag mellan 1-22 december kommer ett nytt uppdrag publiceras på youtube.

Just nu finns det 3 uppdrag ute på youtube.

Kolla hemsidan: http://www.karinsuppdrag.se/

Elever hade so roligt. Vi fick en bra start och en mycket bra feedback från de elever som var med (5ABC).

Kolla länken:  http://www.karinsuppdrag.se/blog/  (Scrolla längs nere). Direkt länk till hennes inlägghttp://www.karinsuppdrag.se/losningar/se-nar-furubergsskolan-varberg-loser-uppdrag-1/

Bra jobbat alla som var med. (Michael och Rosemarie och alla elever som ville göra detta)

 


Prenumerera på nya blogginlägg

EN-TILL-EN

 

 

 

ALLA ELEVER SKA HA TILLGÅNG TILL ETT PERSONLIGT DIGITALT VERKTYG

I Varbergs kommunala skolor ska alla elever ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg. Målet med En-till-En är att öka lusten till lärande hos elever och pedagoger, förbättra elevernas måluppfyllelse och resultat samt att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder anpassade till IT som pedagogiskt lärverktyg. I detta dokument hittar du information om vad som gäller när en elev lånar ett personligt digitalt verktyg.

ÖVERENSKOMMELSE

När en elev ges ett personligt ansvar för ett digitalt verktyg upprättas en överenskommelse mellan skolan och eleven och dennes vårdnadshavare. Överenskommelsen innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler som finns. Om reglerna inte följs, kan avtalet komma att brytas, och eleven förlora rätten att låna ett personligt digitalt verktyg. Vissa inställningar och begränsningar kan komma att tillämpas, exempelvis förinstallerade appar och kontrollfunktioner av innehållet. Överenskommelsen ska skrivas under av både vårdnadshavare och elev alternativt myndig elev. Läs noga igenom reglerna för En-till-En innan överenskommelsen skrivs under. Överenskommelse gällande personligt digitalt verktyg finns bifogat.

HANDHAVANDE OCH FÖRVARING

När en elev lånar ett personligt digitalt verktyg har eleven ett eget ansvar för att ta hand om det personliga digitala verktyget och se till att det inte skadas. Eleven ansvarar också för backup av egna filer, handhavande och säker förvaring. Det digitala verktyget ska alltid tas med hem efter skoldagens slut samt på lov och ledigheter. Vid förflyttning ska det digitala verktyget förvaras i sitt fodral. Vid förvaring i elevskåp som låses med hänglås på skolan måste ett säkerhetsklassat hänglås användas.

LEASING OCH FÖRSÄKRING

De digitala verktygen leasas av skolan. Leasingavtalet omfattar garanti och försäkring. Innan avtalstidens slut kommer eleven bli erbjuden att köpa det digitala verktyget från leasingbolaget till reducerat pris. Köpet administreras av leasingbolaget. För att garanti och försäkring ska gälla ställs kravet att eleven agerar på ett ansvarsfullt sätt i sin hantering av det digitala verktyget och förvarar det på en säker plats. Vid olyckshändelse som medför skada på verktyget ska den supportansvarige på skolan kontaktas. Självrisken vid försäkringsärenden betalas av skolan om elev/inblandade varit aktsamma. Om skada uppkommit genom avsiktlig skadegörelse eller vårdslöshet kan eleven bli ersättningsskyldig för skadan. Vid stöld av digitalt verktyg ska en polisanmälan göras. Sker stölden på fritiden görs polisanmälan av vårdnadshavaren.

SUPPORT

På varje skola finns det en resursperson som är behjälplig med hanteringen av ditt digitala lärverktyg. Om du behöver teknisk hjälp, ditt verktyg inte fungerar eller har blivit utsatt för skada kontaktar du din resursperson.

Du kontaktar Adil Ennaimi som finns i skolan mellan 08:00 till 13:00.Detta gäller Måndag till Torsdag.

Tel: 073-201 78 56

Mail: Adil Ennaimi

Du har även tillgång till Apples support, dygnet om och året runt via tel: 020- 100 529 och på Apples webbplats www.apple.se/support

 

ALLMÄNNA REGLER:

Här är de regler som gäller för EN-till-EN i Varberg. Observera att ni kan ha lokala ordningsregler på just din skola som kompletterar de allmänna reglerna.

• Ditt digitala verktyg är ditt arbetsredskap och det är din skyldighet att se till att det är funktionsdugligt.

• Ditt digitala verktyg får användas till sådant som enligt svensk lag är tillåtet.

• Ditt digitala verktyg ska användas med respekt för andra människor.

• Du måste använda lösenordsskydd och ingen annan får känna till dina inloggningsuppgifter.

• Ditt digitala verktyg, precis som du, ska alltid komma fulladdat till skolan.

• Ditt digitala verktyg bor hemma hos dig och ska vila där varje natt. • Ditt digitala verktyg får inte lämnas utan tillsyn.

• Alla elever kan installera 5 privata appar.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Skapa ett Apple-ID för ett barn

Använd stegen nedan för att skapa ett Apple-ID för barn och lägg sedan till dem i familjegruppen. När du har lagt till barn i familjegruppen kan de börja använda sina nya Apple-ID:n på alla Apple-enheter. Din e-postadress fungerar som e-postadress för nödsituationer för barnets konto. Det kan du använda tillsammans med de säkerhetsfrågor som du har angett om du behöver nollställa ett bortglömt lösenord.

Om barnet redan har ett Game Center-konto men inget Apple-ID behöver du inte skapa ett nytt konto. Sök bara efter derasalias.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Det gör du genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning > Lägga till familjemedlem och trycka på Skapa ett Apple-ID för ett barn. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Familj.
 2. Ange barnets födelsedag och tryck på Nästa. Det är viktigt att du anger rätt datum.
 3. Läs igenom villkoren angående utlämnande av information och tryck på Godkänn.
 4. Ange den begärda informationen för ditt betalningssätt och tryck på Nästa. Om du inte har ett betalningssätt registrerat måste du lägga till ett.
 5. Ange barnets namn, tryck på Nästa och skapa sedan barnets Apple-ID (användarnamn@icloud.com) och tryck på Nästa.
 6. Ställ in ett lösenord, välj säkerhetsfrågor och konfigurera barnets konto enligt instruktionerna på skärmen. Välj lösenord och säkerhetsfrågor som ni båda kan komma ihåg.

Mac

 1. Gå till Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud > Hantera familj och klicka på symbolen Lägg till.
 2. Välj Skapa ett Apple-ID för ett barn som inte har ett konto och klicka på Fortsätt.
 3. Ange barnets födelsedag. Det är viktigt att du anger rätt datum.
 4. Ange barnets Apple-ID (användarnamn@icloud.com), för- och efternamn samt lösenord. Klicka sedan på Fortsätt.
 5. Ange den begärda informationen för ditt betalningssätt och klicka på Godkänn. Om du inte har ett betalningssätt registrerat måste du lägga till ett.
 6. Ställ in ett lösenord, välj säkerhetsfrågor och konfigurera barnets konto enligt instruktionerna på skärmen. Välj lösenord och säkerhetsfrågor som ni båda kan komma ihåg. Du får en e-postbekräftelse när du har skapat Apple-ID:t.

Om barnet har ett Game Center-konto

Om du vill lägga till ett barn under 13 år* som redan har ett Game Center-konto men inget Apple-ID följer du de här stegen:

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare:

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning > Lägg till familjemedlem.
 2. Ange barnets Game Center-alias.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

På en Mac med macOS 10.12.4 eller senare:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud.
 2. Klicka på Hantera familj.
 3. Klicka på symbolen Lägg till och skriv sedan barnets alias på Game Center.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Barnet får ett meddelande om att ange sitt Game Center-lösenord. Barnet ingår i din Familjedelningsgrupp när lösenordet är angivet.

Hantera barnkonto

Barn har åtkomst till samma funktioner i Familjedelning som övriga familjemedlemmar och har som standard åtkomst till samma musik, filmer, TV-program, böcker och appar. Du kan begränsa vilket innehåll barnen kan komma åt på de enheter de använder genom att ställa in Begränsningar på iOS-enheter eller Begränsningar på OS X och iTunesBe om köp aktiveras som standard för barn under 13 år.* Om du inte vill använda Be om köp kan du stänga av det:

 • Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning på din iPhone, iPad eller iPod touch och tryck på barnets namn. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Familj och trycker på barnets namn.
 • På Mac-datorn går du till Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud > Hantera familj. Klicka sedan på barnets namn.

Om du slår av Be om köp kan barnet initiera köp som debiteras med din betalningsmetod utan föregående avisering.

Barnet måste kvarstå i familjegruppen tills de fyller 13.* Men du kan överföra ett barn till en annan familjegrupp.


Prenumerera på nya blogginlägg